با عرض سلام

قبل از پرداخت حتما حتما از موجودی صندلیها و قیمت اطلاع کسب فرمایید .

تماس فقط و فقط با شماره

۰۹۱۴۷۷۰۷۰۷۸

پرداخت ب شماره کارت

5859831132577981

و شماره حساب
4330527884

بنام

مهدی عبدالرحیمی میباشد .