انواع صندلی برقی خودرو

انواع صندلی برقی عبارتند از:

صندلی برقی یک طرف(فقط راننده)
صندلی برقی دو طرف(راننده و سرنشین)
صندلی برقی چهار طرف( راننده و همه سرنشینان)

ساختار فنی صندلی های برقی خودرو:

معمولا برای تنظیم صندلی از چند موتور استفاده می شود تا بتواند بخش های مختلف آن را جا به جا کند حرکت صندلی به روش هایی همچو حرکت جلو به عقب، تغییر ارتفاع عقب تشک، تغییر ارتفاع جلو تشک، تغییر شیب پشتی، تغییر ارتفاع زیر سری، تکیه گاه کمر و … است.

در سیستم صندلی برقی از چهار موتور و وضعیت ده و یک موتور کوچکتر برای به کار انداختن پمپی که کیسه تکیه گاه کمر را کنترل می کند استفاده می شود. هر موتور به وسیله یک کلید اهرمی ساده به کار می افتد. معمولا صندلی 9 رله دارد، دو رله برای هر موتور و یک رله برای کنترل جریان اصلی، توجه داشته باشید که در برخی از خودروها وقتی صندلی تنظیم شد وضعیت آن را به حافظه صندلی(که باید این حافظه صندلی را در خودرو جداگانه نصب کرد) سپرده شود تا در صورت جابه جا شدن صندلی با فشار دادن یک کلید بتوان آن را به صورت اول خود برگرداند.

بازدیدها: 186

دیدگاهتان را بنویسید